Deskundigenonderzoek

Een deskundigenonderzoek is een geschikt hulpmiddel wanneer u een bouwkundig probleem hebt waarvoor u iemand anders verantwoordelijk houdt. Of u bent verantwoordelijk gesteld voor een bouwkundig probleem. Kortom wanneer u een (juridisch) geschil hebt over een bouwkundig probleem of u dreigt in een geschilsituatie te geraken.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om slecht uitgevoerd werk, opleveringsgebreken, constructiefouten, vochtproblemen, lekkages, of scheurvorming na heiwerkzaamheden.

onafhankelijke bouwexpertise

Bij het uitvoeren van een deskundigenonderzoek gaan wij nauwkeurig en onafhankelijk te werk. Ons doel is het vaststellen van de oorzaak van een bouwkundig probleem, waarbij bepaald moet worden wie verantwoordelijk is voor het probleem. Aan de hand van wettelijke normen en richtlijnen stellen wij vast of problemen aan te merken zijn als bouwgebreken.

We geven een advies voor een oplossing die wel aan de geldende normen voldoet.  U ontvangt daarbij een raming van de herstelkosten. Daarmee staat u sterker in uw conflict.

Voor het deskundigenonderzoek worden bij voorkeur beide partijen uitgenodigd die bij het geschil betrokken zijn. In de rapportage kunnen vooraf gestelde specifieke vragen beantwoord worden.

Bepaling hoogte grondwaterstand.

Expert in bouwpathologie

Bouwpathologie is een specialisatie in de bouw die zich bezig houdt met gebreken en schades aan gebouwen. In dit vakgebied is materiaalkennis, bouwtechniek en bouwfysica van groot belang. Verburg Bouwkundige Inspecties is een expert binnen deze vakgebieden. Daarnaast beschikt Verburg Bouwkundige Inspecties beschikt over een scala aan apparaten en gereedschappen om bouwkundige gebreken professioneel te onderzoeken zonder schade te veroorzaken. Indien nodig voeren wij (in overleg met u) eventueel destructief onderzoek uit.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, juristen, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en aannemersbedrijven.

Met een rookmachine kunnen lekkages in de riolering worden opgespoord.

Vochtmeting in muur.

Met een hoogtemeting kunnen verzakkingen worden vastgesteld.

Wilt u door ons een deskundigenonderzoek laten uitvoeren?

Een deskundigenonderzoek kost € 135,- per uur.

  • Urenraming op aanvraag, op basis van aangeleverde casus.
  • Alle op deze pagina genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Offerte aanvragen

Wij maken graag vrijblijvend een offerte voor u. U kunt deze aanvragen via onderstaande knop.

Hebt u een vraag?